ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn.

Stichting de Middelste Molen

fiscaal nummer: RSIN 8008.63.720

Contactgegevens

De Middelste Molen
Kanaal Zuid 497
7371 GL Loenen (Veluwe)
Telefoon 055-5052911
E-mail info@demiddelstemolen.nl

Samenstelling bestuur

Voorzitter
P.Leunissen
Penningmeester
F.M. Leliveld
Leden
E.Vreman
J. van Oorspronk
H. Oudejans
H.J. Reusken

De basis van het beleidsplan is er op gericht om de doelstellingen te realiseren. Primair hierbij is het bewaken en ‘conserveren’ van het industriële erfgoed conform de richtlijnen van de monumentenwacht. Voor de financiële realisatie hiervan kunnen we, naast onze eigen budgettering ook selectief gebruik maken van de BRIM subsidie.

Beloningsbeleid

De Middelste Molen is een vrijwilligers organisatie en de medewerkers zijn onbezoldigd.

Doelstelling

Het bestuur van de Stichting heeft als belangrijkste doelstelling het in stand houden van ‘De Middelste Molen’ met haar historische fabriek en museum als industrieel- en cultureel erfgoed in al haar facetten.

Daarnaast is het volgens het Stichtingsbestuur van groot belang om ‘De Middelste Molen’, met een belangrijke toeristische en educatieve waarde voor de regio, te blijven promoten.

Activiteiten

De Middelste Molen is opengesteld voor bezoekers van woensdag tot en met zaterdag van 10.00u tot 16.00u. In het hoogseizoen zijn we eveneens op dinsdag geopend.

Bezoekers, in groepsverband of individueel worden ontvangen in de ontvangstruimte alwaar een korte film wordt getoond over de historie van het papier maken in zijn algemeenheid en in het bijzonder over de Middelste Molen. Nadien worden de bezoekers rondgeleid door een vrijwilliger langs de beek, het waterrad en de historische papiermachine. De papiermachine draait afhankelijk van het aantal orders. Wel wordt er altijd gedurende de rondleiding het handmatig papier scheppen getoond en kan de geïnteresseerde bezoeker dit eventueel ook zelf doen. In de papierwinkel is een volledig overzicht te zien van alle kwaliteiten en formaten papier welke op de molen worden geproduceerd, machinaal dan wel handmatig. Door de aan de molen verbonden kunstenares worden workshops gegeven. Gedurende deze workshops worden de basis principes getoond van creatief werken met pulp en papier middels allerlei verschillende technieken. Deze workshops worden gegeven in een speciaal hiervoor ingerichte ruimte, genaamd het Lex –Lokaal.

Met een wisselende frequentie worden er ook grote meerdaagse kunstmanifestaties gehouden. Diverse kunstenaar uit het binnen- en buitenland zijn de laatste jaren in- en rond de molen aan het werk geweest met papier en pulp van de molen.

Financiële verantwoording

De financiële administratie ( kasbeheer, credit/debet facturatie) wordt uitgevoerd door de penningmeester in samenwerking met E&W Brummen. Het financieel jaarverslag wordt eveneens uitgevoerd door E&W Brummen.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar E&W Brummen.

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2018

Als pdf bestand.

download

Jaarrekening 2017

Als pdf bestand.

download

Jaarrekening 2016

Als pdf bestand.

download

Jaarrekening 2015

Als pdf bestand.

download

Jaarrekening 2014

Als pdf bestand.

download

Jaarrekening 2013

Als pdf bestand.

download

Jaarrekening 2012

Als pdf bestand.

download