De Middelste Molen is te bezichtigen door individuele bezoekers en door groepen. Een (h)eerlijk stapje terug in de tijd.

Tijdens de leerzame en unieke kennismaking met de Middelste Molen volgt u niet alleen het proces van de machinale papierproductie, ook het handgeschept papier, al dan niet voorzien van een watermerk, wordt hier nog steeds gemaakt. Een product dat door kunstenaars in binnen- en buitenland hoog gewaardeerd wordt.

Draaidagen

Gedurende de openingsuren kan er handmatig en/of machinaal papier worden gemaakt.

Afhankelijk van het aantal orders en het technisch onderhoud van de machines wordt er op woensdag geproduceerd. Wilt U weten of de machines draaien, bel dan kort voor vertrek 055-5052911.

Op de opengestelde dagen is het altijd mogelijk de Molen te bezichtigen met uitleg van een gids.

De mogelijkheid van handmatig scheppen van papier, met of zonder watermerk, is altijd mogelijk.

Adres

Papierfabriek de Middelste Molen
Kanaal Zuid 497
7371 GL Loenen (Gld)
Tel: 055 505.29.11
E-mail: info@demiddelstemolen.nl

Openbaar vervoer

Buurtbus 510 van Apeldoorn naar Loenen vv op ma t/m vrijdag

Openingstijden

Woensdag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Van mei t/m oktober ook op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur

De laatste rondleiding start om 15:15 uur.

Entreeprijzen

Volwassenen € 6,--
Kinderen van 6 - 12 jaar € 3,50
Groepen meer dan 20 volwassenen € 5,50 p.p.
Senioren normaal tarief.

Horeca

U kunt in de ontvangstruimte genieten van een kopje koffie of thee en verschillende frisdranken. Ook zijn er koeken en is er soep verkrijgbaar.

Privacy policy De Middelste Molen

De Middelste Molen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Middelste Molen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Deze rechten zijn:
- inzagerecht;
- recht op rectificatie;
- recht om vergeten te worden;
- recht op beperking van verwerking;
- recht op overdraagbaarheid van gegevens;
- recht van bezwaar.

Als Stichting De Middelste Molen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Stichting De Middelste Molen
Kanaal Zuid 497
7371 Loenen